Міністерство соцiальної політики України


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації ввезення транспортних засобів, товарів військового призначення та подвійного використання в умовах воєнного стану

30 Листопада 2023, 21:11

  

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 

м. Київ  

від  30 листопада 2023 р.                                                                         № 467-Н   

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації ввезення транспортних засобів, товарів військового призначення та подвійного використання в умовах воєнного стану 

 

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423 (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації ввезення транспортних засобів, товарів військового призначення та подвійного використання в умовах воєнного стану (далі – Методичні рекомендації), що додаються.
2. Директорату з питань подолання складних життєвих обставин (Сакута М. А.):

2.1. забезпечити розміщення Методичних рекомендацій на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики;

2.2. направити Методичні рекомендації для врахування в роботі Державній митній службі України.  

 

Міністр                                                 Оксана ЖОЛНОВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства соціальної політики Українии

30 листопада  2023 № 467-Н      

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо організації ввезення транспортних засобів, товарів військового призначення та подвійного використання в умовах воєнного стану  

 

1.  Ці Методичні рекомендації підготовлено з метою єдиного підходу щодо безперешкодного пропуску через митний кордон України уповноваженими особами Державної митної служби України транспортних засобів, товарів військового призначення та подвійного використання, що перетинають митний кордон України в умовах воєнного стану.

 

2.  У Методичних рекомендаціях терміни вживаються в значеннях, наведених в Законі України „Про гуманітарну допомогуˮ, постанові Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 „Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стануˮ, постанові Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2022 р. № 1378 „Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

 

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 р. № 953 „Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стануˮ з 1 грудня 2023 р. до 1 квітня 2024 р. застосовується перехідний період (далі-перехідний період) для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі транспортних засобів), що здійснюється відповідно до Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану затвердженого зазначеною постановою (далі ‒ Порядок № 953), протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 953, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги. Товари, пропуск яких здійснюється без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

 

4. Отримувач гуманітарної допомоги, ввезеної без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, до 31 березня 2024 завантажує до зазначеної системи копію паперового звіту про розподіл та використання гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 953, підписаного керівником або особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, або копію звіту в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку.

 

5. Пропуск при ввезенні: 

 

на перехідний період може здійснюватися або з поданням до митного органу декларації в паперовому вигляді без унікального коду гуманітарної допомоги, або із використанням автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

 

При цьому, пропуск через митний кордон та митне оформлення гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для осіб, визначених відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про гуманітарну допомогу”, здійснюється без письмового підтвердження від таких осіб. Проте, цільове використання таких транспортних засобів підтверджується звітом про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, поданим відповідно до Порядку № 953. 

У випадку, коли отримувачем гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів є інша особа, ніж та, яка зазначена в частині другій статті 6 Закону України „Про гуманітарну допомогуˮ, у графах 1-3 декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 953 (далі-декларація) вказуються відомості про отримувача, з позначкою у графі 1 декларації після повного найменування отримувача такої допомоги із зазначенням „для передачіˮ, де вказується особа визначена частиною другою статті 6 Закону України „Про гуманітарну допомогу”.

 

Наприклад: 

1.Повне найменування отримувача гуманітарної допомоги/Full Name of the Recipient of Humanitarian Aid

Благодійний фонд “Х”* для передачі Збройним Силам України

2.Код згідно з ЄДРПОУ отримувача гуманітарної допомоги/USREO Code of the Recipient of Humanitarian Aid

00000000 (вказується код згідно з ЄДРПОУ Благодійного фонду “Х”)

3.Номер отримувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги

ЄР0000 (вказується номер отримувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги Благодійного фонду “Х”)

 *де “Благодійний фонд “Х” - повне найменування отримувача 

 

6. У випадку, коли до митного органу подається декларація в паперовому вигляді без унікального коду гуманітарної допомоги і отримувачем гуманітарної допомоги (в тому числі у вигляді транспортних засобів) вказана особа, яка зазначена в абзацах другому чи третьому частини другої статті 6 Закону України „Про гуманітарну допомогуˮ: Міністерство внутрішніх справ України, органи Національної поліції, Збройні Сили України, Національна гвардія України, інші утворені відповідно до законів України військовими формування, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба України, Державна службою України з надзвичайних ситуацій, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, в тому числі їх відповідні центральні органи, їх територіальні, регіональні, спеціалізовані підрозділи, військові частини тощо: 

 

Наприклад: 

1.   Повне найменування отримувача гуманітарної допомоги/Full Name of the Recipient of Humanitarian Aid

Військова частина ХХХХ**

2.Код згідно з ЄДРПОУ отримувача гуманітарної допомоги/USREO Code of the Recipient of Humanitarian Aid

невідомо

3. Номер отримувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги

невідомо

4. Унікальний код гуманітарної допомоги, наданий автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги

не вказується

 

**де ХХХХ -номер військової частини.

 

6. Ввезення товарів гуманітарної допомоги, які належать до товарів подвійного використання, здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 № 86, крім товарів за переліком згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2022 № 1378 „Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” у період воєнного стану на території України”. 

Ввезення товарів гуманітарної допомоги, які належать до товарів військового призначення, здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807, крім товарів за переліком згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України      від 9 грудня 2022 № 1378 „Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” у період воєнного стану на території України” 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  щодо організації ввезення транспортних засобів, товарів військового призначення та подвійного використання в умовах воєнного стану

 
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/news/23277.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове