Міністерство соцiальної політики України


Україна та Польща підписали Політичну декларацію про захист прав дітей

1 Липня 2022, 13:36

 

30 червня 2022 року Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, та Марлена Малонг, Міністр сім’ї та соціальної політики Республіки Польща, підписали Політичну декларацію про соціальний захист дітей, що постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів.

 

ПОЛІТИЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ

МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ТА

МІНІСТЕРСТВОМ СІМ’Ї ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВОЄННИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

 

Значну кількість дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей (тимчасово чи постійно), позбавлених батьківського піклування, які перебували в державних дитячих установах в Україні та які втекли з України через війну, що розпочалася 24 лютого 2022 року, влаштовано в сім’ї / прийомні сім’ї або прийнято місцевими сім’ями в Республіці Польща. Існують загрози торгівлі дітьми чи експлуатації, а також усиновлення в обхід встановлених законодавством України процедур.
 
Нагадуємо про такі міжнародні документи:
- Конвенція ООН про права дитини (1989), Зауваження загального порядку № 6 (2006): про поводження з дітьми без супроводу та розлученими з сім’єю дітьми за межами країни їхнього походження;
- Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах (2000);
- національне законодавство України та правила, що застосовуються в Республіці Польща, щодо захисту прав дітей та захисту даних;
- Гаазька конвенція 1996 року про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей, і, зокрема, стаття 6 щодо юрисдикції влади приймаючої держави щодо дітей-біженців, які переміщені на її територію.
 
Українські діти мають право на тимчасовий захист і права, визначені Директивою Ради ЄС 2001/55/ЄС від 20.07.2001 про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами–членами щодо прийому таких осіб та відповідальності за наслідки такого прийому (далі „Директива про тимчасовий захист”) у тій мірі, в якій вони підпадають під категорії, зазначені в статті 2 (1) Імплементаційного рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 04.03.2022 .
 
У статтях 21–23 Директиви про тимчасовий захист викладено правила щодо повернення та заходи після припинення тимчасового захисту щодо осіб, які користуються тимчасовим захистом або захист яких закінчився. Якщо це стосується дітей, першочергове значення має бути надано інтересам дитини.
Відповідно до статті 6(5)(c) Регламенту (ЄС) 2016/399 Європейського Парламенту і Ради від 09.03.2016 про Кодекс Союзу щодо правил, які регулюють рух осіб через кордони (Шенгенський кодекс про кордони), (OJ L 77, 23.03.2016, стор. 1), держава–член Європейського Союзу може дозволити в’їзд громадянам третіх країн, які не відповідають одній або більше умовам, викладеним у статті 6(1) цього Регламенту (умови в’їзду для громадян третіх країн) на її територію з гуманітарних підстав, з мотивів національного інтересу або через міжнародні зобов’язання. Цей виняток може застосовуватися в контексті нинішньої кризи, щоб дозволити в’їзд усім тим, хто рятується від конфлікту в Україні, включаючи дітей [як зазначено в Операційних рекомендаціях Європейської Комісії щодо управління зовнішніми кордонами для полегшення перетину кордону на кордонах між ЄС та Україною від 04.03.2022 (OJ 2022/C 104 I/01].
 
Виходячи з цього, Сторони заявляють про взаємне бажання захистити права дітей, які виїхали з України до Республіки Польща, а також взаємне бажання зберегти і захистити життя і добробут дітей, а також подальше зміцнення та розвиток співпраці між Сторонами в таких напрямах:
 

1. Сторони висловлюють свій твердий намір співпрацювати задля сприяння добровільному поверненню в Україну дітей, дітей-сиріт та дітей (тимчасово або постійно), позбавлених батьківського піклування, які перебували у державних дитячих установах в України та які втекли або були евакуйовані з України через війну, що розпочалася 24 лютого 2022 року, та розміщені в будівлях, наданих Республікою Польща, або в сім’ях / прийомних сім’ях, або прийняті місцевими сім’ями в Республіці Польща (Діти) після припинення воєнного стану на її території після припинення статусу тимчасового захисту або, якщо можливе безпечне та гідне повернення з повагою до найкращих інтересів дитини, до його припинення.

2. Сторони відповідно до національного законодавства своїх країн та чинних міжнародних договорів, а також діючи в межах свого мандату, мають намір обмінюватися досвідом та відповідною інформацією щодо національного законодавства та процедур; у разі потреби вони організовують зустрічі практиків та експертів, професійні тренінги та інші заходи у прийнятному та узгодженому для Сторін форматі.

3. Сторони прагнуть, щоб неповнолітні–громадяни України, які прибули на територію Республіки Польща без нагляду особи, яка здійснює над ними фактичну опіку, та неповнолітні–громадяни України, які прибули на територію Республіки Польща та перед прибуттям були влаштовані під опіку на території України, реєструвалися у спеціальній системі ITC, яка адмініструється Міністерством сім’ї та соціальної політики на території Республіки Польща до припинення дії воєнного стану на території України.

4. Сторони визнають, що процедури міждержавного та національного усиновлення дітей–громадян України не проводитимуться на час дії воєнного стану в Україні без належного врахування законодавства України або ухвалення відповідного рішення українською владою. Сторони визнають, згідно з рекомендацією ЮНІСЕФ і заявою Гаазької конференції з міжнародного приватного права , що жодна поточна процедура усиновлення не повинна бути прискореною, а нова процедура усиновлення не повинна проводитися в надзвичайних ситуаціях, таких як збройний конфлікт.

5. Республіка Польща намагатиметься надавати безкоштовну правову допомогу українським дітям, які користуються тимчасовим захистом на території Республіки Польща, у зв’язку з усіма процедурами, пов’язаними з наданням статусу тимчасового захисту або його припиненням, відповідно до національного законодавства та процедур Республіки Польща.

6. Компетентні органи Республіки Польща мають надавати неповнолітнім без супроводу та розлученим із сім’ями дітям, які виїжджають з України, всю інформацію про їхні права, доступні послуги та іншу інформацію мовою, яку вони розуміють, з урахуванням їхнього віку та рівня розвитку, якщо це необхідно, із залученням перекладача, зокрема з використанням дистанційного перекладу.

7. Республіка Польща, на територію якої були переміщені діти, має намір забезпечити якісний догляд за дітьми з українських закладів та вжити всіх можливих заходів для збереження тісного контакту груп дітей з одного закладу та дітей, якщо встановлено, що це відповідає найкращим інтересам дітей, яких це стосується, як визначено компетентними органами Республіки Польща відповідно до їхнього національного законодавства.

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/news/21998.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове