Міністерство соцiальної політики України


Публічний звіт керівництва Міністерства соціальної політики

13 Грудня 2018, 18:52
щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до Міжнародного дня боротьби з корупцією

 

У Міністерстві соціальної політики України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» утворено уповноважений підрозділ – Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, який забезпечує підготовку та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції у діяльності Мінсоцполітики.

Міністерством соціальної політики України на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» прийнято Антикорупційну програму, яку затверджено наказом Мінсоцполітики «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства соціальної політики України на 2018-2019 роки» від 25.09.2018 № 1416 та погоджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції «Про погодження антикорупційної програми Міністерства соціальної політики України на 2018-2019 роки» від 16.11.2018 № 2593.

Програмою визначені засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, процедури моніторингу, оцінки виконання та періодичність перегляду.

Так, під час формування Антикорупційної програми проводилась ґрунтовна робота з оцінки на корупціогенні фактори функцій та завдань Міністерства, зокрема, до програми включено такі напрямки діяльності відомства як – кадрова політика, публічні закупівлі, внутрішній аудит, управління матеріальними ресурсами, загальна організація діяльності Міністерства, бюджетна діяльність відомства, соціальні послуги, усиновлення.

Крім визначення відповідних корупціогенних факторів в діяльності Міністерства, Антикорупційною програмою передбачені заходи щодо усунення та мінімізації відповідних ризиків, зокрема:

- залучення до складу конкурсної комісії представників громадськості;

- внесення відповідних змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, з метою усунення неправомірних дій в частині прийняття рішень щодо усиновлення дітей та моніторингу щодо дотримання прав усиновлених дітей;

- забезпечення контролю за внесенням відомостей до Центральної бази інвалідів, з метою усунення будь-яких неправомірних дій операторами ЦБІ.

- забезпечення чіткої процедури формування видатків на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, в частині упорядкування переліку відповідних засобів та перегляду граничних цін, з метою належного забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами та заходами реабілітації.

- формування ефективних механізмів контролю за управлінням та цільовим використанням бюджетних коштів, з метою недопущення використання коштів на цілі, що не відповідають їх напрямкам;

- моніторинг за дотриманням порядку забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій населення.

З метою врахування громадської думки під час розроблення Антикорупційної програми Міністерства та проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінсоцполітики до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства соціальної політики України, затвердженої наказом Мінсоцполітики від 25.05.2017 № 871 (зі змінами), включено представника громадськості (за згодою). Крім того, на виконання Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, Міністерством соціальної політики за участю представників громадськості проведено публічне обговорення проекту Антикорупційної програми Мінсоцполітики. Так, під час публічного обговорення громадськістю проект Антикорупційної програми Мінсоцполітики на 2018-2019 роки підтримано, зауважень та пропозиції не висловлено.

 На виконання плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства соціальної політики України на 2018 рік, погодженого керівництвом Міністерства соціальної політики та затвердженого уповноваженою посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, та з метою вдосконалення системи організації роботи та правової обізнаності працівників Міністерства з антикорупційної тематики проведено навчальні заходи, зокрема, щодо виявлення та усунення конфлікту інтересів, обмеження для державних службовців встановлених Законом України «Про запобігання корупції», доброчесність та правила етичної поведінки.

 Також, протягом поточного року Мінсоцполітики активно співпрацювало зурядово-громадською ініціативою «Разом проти корупції» (далі – РПК). Так, за участю  РПК здійснено ряд заходів, зокрема:

- з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 86-р;

- перегляду та оновлення плану заходів щодо запобігання корупції у Міністерстві соціальної політики України визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2010 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади».

На виконання Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 86-р, у Мінсоцполітики запроваджено збір та аналіз інформаційних повідомлень в засобах масової інформації з антикорупційної тематики щодо діяльності Мінсоцполітики на предмет співвідношення позитивного та негативного змісту для здійснення відповідних заходів реагування. Також здійснено роботу щодо підтримки актуальної інформації у рубриці “Антикорупційна діяльність” на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, розміщено суспільно важливу інформацію у форматі відкритих даних, інформацію про уповноважений антикорупційний структурний підрозділ, про канали повідомлення про корупцію та про перелік посадових осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань у Міністерстві соціальної політики України. Зазначений перелік уповноважених осіб затверджений наказом Мінсоцполітики від 24.05.2018 № 772.

Крім того, у Кабінеті Міністрів України за участі представників органів виконавчої влади, урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» відбулася робоча зустріч щодо перегляду та оновлення антикорупційних заходів центральних органів виконавчої влади, зокрема й Мінсоцполітики, що передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р. За результатами робочої зустрічі розроблено план заходів щодо запобігання корупції у Міністерстві соціальної політики України, який затверджений наказом Мінсоцполітики 31.08.2018 № 1256.

Зазначеним Планом заходів визначено опис проблем, які повинні бути розв’язані за результатами здійснення заходів та етапи здійснення таких заходів, зокрема:

З метою запобігання проявам корупції у прийнятті рішень про надання згоди на усиновлення дітей заплановано заходи щодо внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905, та наказу Мінсоцполітики від 17.11.2011 № 445 „Про порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ”, що у свою чергу дозволить долучити до складу робочої групи (комісії) з питань надання згоди на усиновлення іноземними громадянами Міністерства представників інших центральних органів та державних установ, а також мінімізувати можливість заміни документів, поданих для взяття заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

 З метою забезпечення цільового і ефективного витрачання коштів, запобігання зловживання у сфері соціального захисту як отримувачами соціальних послуг, так і державними службовцями під час отримання/надання соціальної підтримки та пільг (соціальних послуг) заплановано заходи щодо розроблення та впровадження механізмів громадського контролю під час розроблення та запуску Єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (E-SOCIAL), зокрема підвищення ефективності внутрішньої взаємодії щодо впровадження E-SOCIAL, розроблення та реалізація інформаційної кампанії щодо запровадження E- SOCIAL (інформування громадськості шляхом публікації презентаційного матеріалу), розроблення та забезпечення громадського обговорення моделі E- SOCIAL тощо.

 З метою запобігання державі збитків у вигляді несплачених податків та митних платежів при ввезенні на митну територію комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги та впровадження дієвих механізмів контролю цільового та адресного використання гуманітарної допомоги з боку контролюючих органів заплановано заходи, зокрема щодо забезпечення інформування громадськості про діяльність робочої групи з питань гуманітарної допомоги відповідно до Закону України „Про гуманітарну допомогу” та електронізація процесу гуманітарної допомоги, що передбачатиме поєднання в єдиній автоматизованій системі процесів визначення потреб, подання отримувачами заяв та супровідних документів, погодження проектів про визнання вантажів, коштів, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, оприлюднення рішень про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою, внесення суб’єктів до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги та виключення з нього, ведення електронної звітності, обліку та контролю за використанням гуманітарної допомоги.

Слід зазначити, що ряд заходів, які були попередньо впровадженні в Мінсоцполітики станом на сьогодні залишаються діючими, а саме питання щодо діяльності робочої групи Міністерства соціальної політики України з питань надання згоди громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям на усиновлення дітей, які проживають в Україні. До складу Робочої групи в обов’язковому порядку залучаються представники Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, Юридичного департаменту та головний лікар Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України (за згодою).

Крім того, з метою забезпечення найкращих інтересів дитини в процесі усиновлення, належної поінформованості кандидатів в усиновлювачі – іноземців про вимоги законодавства України щодо усиновлення дітей та профілактики проявів корупції, оскільки послуги з усиновлення є безкоштовними, за дорученням керівництва Мінсоцполітики, впроваджено ознайомлення кандидатів в усиновлювачі – іноземців під час першого прийому із зазначеними вище вимогами законодавства. За результатами ознайомлення складається відповідне повідомлення (у двох примірниках) українською мовою з одночасним перекладом мовою держави проживання заявників (англійська, італійська, французька та іспанська тощо), одне з яких видається кандидатові.

Крім того, з метою запобігання корупційним і пов’язаними із корупцією правопорушеннями під час прийому документів від кандидатів в усиновлювачі – іноземців та заяв про отримання, переоформлення та анулювання ліцензій на посередництво у працевлаштуванні за кордоном відповідно до наказу Мінсоцполітики від 19.10.2017 № 1649 «Про внесення змін до пункту 6 Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 10.11.2017 за № 1375/31243, у громадській приймальні проводиться відео- та аудіозапис (за згодою). Прийом необхідних документів здійснюється працівниками відповідного структурного виключно у громадській приймальні міністерства, що зменшує корупційні ризики при безпосередньому контакті працівників з кандидатами в усиновлювачі – іноземцями та із здобувачами ліцензій.

Аналізуючи вищевикладене, питання дотримання вимог антикорупційного законодавства знаходиться на постійному контролі керівництва Міністерства соціальної політики України.

У разі наявності пропозицій щодо удосконалення роботи уповноваженого підрозділу та / або впровадження додаткових заходів, спрямованих на усунення корупційних ризиків у діяльності Мінсоцполітики, просимо громадськість звертатись за телефоном (044) 289-54-66 та / або на е- mail: anticor@mlsp.gov.ua.
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/news/16447.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове