Міністерство соцiальної політики України


Інформація для структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо виконання судового рішення

23 Липня 2018, 11:18

 

Міністерство соціальної політики інформує, що 04.07.2018 Київським апеляційним адміністративним судом прийнято рішення по справі №826/12123/16 за адміністративним позовом Козирева М. К. до Кабінету Міністрів України, треті особи: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Мінсоцполітики, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, яким залишено без змін Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва по цій справі від 29.06.2017.

В свою чергу зазначеною Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва визнано нечинними:

пункти  7, 8, 9, 13 Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 (далі – Порядок призначення);

Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 (далі – Порядок контролю);

 абзац 10 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” від 5.11.2014  № 637   (далі – Постанова № 637).

Постанова суду набрала законної сили з дати її прийняття.

Відповідно до статті  129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання.

 

З метою забезпечення виконання судового рішення та відповідно до вимог  чинного законодавства  акцентуємо увагу на наступне.

 

Щодо Порядку призначення

Втратили чинність пункти  7, 8, 9, 13 Порядку призначення. Водночас, під час призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО органи соцзахисту повинні керуватися іншими чинними  нормами Порядку призначення.

Зокрема, відповідно до пункту 10 Порядку призначення структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня складення акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та отримання електронної справи отримувача соціальної виплати вносить на розгляд комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам подання про призначення (відновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати.

Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого подання (пункт 11).

За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики або інших органів, що здійснюють соціальні виплати                   (пункт 12).

У разі прийняття рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати комісія не пізніше наступного робочого дня надсилає копію такого рішення органові, що здійснює соціальні виплати, та структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

 Пунктом 15 визначено, що орган, що здійснює соціальні виплати, на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи. Суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, необхідною умовою для призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО органами, що здійснюють соціальні виплати, залишається прийняття відповідного рішення комісією з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

До внесення змін до законодавства з питань порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам органи соціального захисту населення можуть складати акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, затвердженою Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 28.04.2004 № 95 (зареєстровано в Мін’юсті 08.06.2004                   за № 703/9302).

 

Щодо Порядку контролю

У зв’язку з втратою чинності Порядку контролю перевірки внутрішньо переміщених осіб, передбачені зазначеним Порядком, не здійснюються.

Таким чином, з питань контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам необхідно керуватися нормами чинного законодавства, зокрема, Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (далі – Закон). 

Так, статтею 12 Закону визначено підстави для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, однією із яких є повернення особи до покинутого місця постійного проживання. 

Абзацом восьмим частини першої цієї статті передбачено, що у разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного проживання згідно з абзацом другим пункту 3 частини другої статті 9 цього Закону рішення про скасування дії довідки відповідно до пункту 3 частини першої цієї статті приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання. 

Інформацією, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання, є , зокрема дані, отримані з відповідних державних реєстрів;  дані, отримані в результаті обміну інформацією з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Зокрема, органами Пенсійного фонду України надаються переліки осіб, які відповідно до інформації з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних  засобів та вантажів, які перетинають державний кордон “Аркан” понад 60 днів перебувають на непідконтрольній території України з порушенням вимог пункту 3 частини другої статті 9 Закону.

Водночас, з метою недопущення порушення прав внутрішньо переміщених осіб і, як наслідок, посилення соціальної напруги у суспільстві, рекомендуємо під час розгляду питання щодо скасування довідки про взяття на облік ВПО враховувати наявну інформацію, що підтверджує, що особа не повернулася до свого постійного місця проживання, зокрема:

про проходження особою фізичної ідентифікації в ПАТ “Ощадбанк” протягом останніх 60 календарних днів, 

підтвердження протягом зазначеного періоду в ході перевірки відомостей про фактичне місце проживання (перебування) особи,

надання довідки з закладу охорони здоров’я, що ВПО перебувала у цей час на стаціонарному лікуванні в цьому закладі;

надання ВПО, які працюють в державних органах та органах місцевого самоврядування, довідки з місця роботи, яка свідчить, що вони перебували в цей період у трудових відносинах із відповідними органами, а також те, що умови їх роботи потребували постійного перебування на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (крім відряджень за кордон).

 

Щодо визнання нечинним абзацу 10 пункту 1 Постанови № 637

Постановою Кабінету Міністрів від 11.07.2018  №  548 „Про внесення змін  до деяких постанов Кабінету Міністрів України” пункт 1 Постанови № 637 викладено в новій редакції. Таким чином пункт 1 Постанови №  637 діє у новій редакції з дати набрання чинності цією Постановою Уряду.

Пунктом 1 у новій редакції, зокрема передбачено, що у разі непроходження фізичної ідентифікації одержувачем соціальних виплат ПАТ „Державний ощадний банк України” зупиняє видаткові операції за поточним рахунком та інформує протягом одного тижня з дня їх зупинення в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через захищені канали зв’язку про таке зупинення Міністерство соціальної політики та Міністерство фінансів.

Міністерство соціальної політики направляє зазначену інформацію:

щодо одержувачів пенсій ‒ до Пенсійного фонду України;

щодо одержувачів інших соціальних виплат ‒ до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

У зв’язку з втратою чинності Порядку контролю, додаткові перевірки таких осіб не здійснюються. Рекомендації щодо здійснення контролю за соціальними виплатами ВПО відповідно до вимог чинного законодавства викладено вище.

        

Заступник Міністра                                                                                 М. Шамбір
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/news/15636.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове