Міністерство соцiальної політики України


Наказ Міністерства соціальної політики України
Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення

723     11 Травня 2019 р.

 

М І Н І С Т Е Р С Т В О

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

11.05.2019                                                                        № 723

 

 Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення

 

 

 

Відповідно до статті 8 Закону України „Про адміністративні послуги, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015  № 423 (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”;

2) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу”;

3) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”;

4) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;

5) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”;

6) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу”;

7) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена”;

8) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна; управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі”;

9) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна”;

10) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”;

11) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування”;

12) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної допомоги при народженні дитини”;

13) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної допомоги при усиновленні дитини”;

14) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної допомоги на дітей одиноким матерям”;

15) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування”;

16) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

17) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю”;

18) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

19) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної соціальної допомоги на догляд”;

20) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги”;

21) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею”;

22) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”;

23) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту”;

24) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю”;

25) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою”;

26) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та / або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад”;

27) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями”;

28) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю”;

29) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату”;

30) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”;

31) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”;

32) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана війни”;

33) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „встановлення статусу учасника війни”;

34) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни”;

35) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю”;

36) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною”;

37) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

38) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях”;

39) Типову інформаційну картку адміністративної послуги „призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу”.

2. Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення (В. Музиченко) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України.

 

  

Міністр                                                                                            А. Рева 
Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/documents/4961.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове