Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Технічна допомога Європейської Комісії TWINNING, TAIEX TWINNING

ЄС пропонує країнам, охопленим Європейською політикою сусідства, можливість участі у різноманітних видах діяльності ЄС за допомогою більш інтенсивної співпраці у сфері політики, економіки та культури, з метою зміцнення стабільності, безпеки та добробуту всіх партнерів.

Впровадження інструменту Twinning було започатковано Європейською Комісією в 1997 році у контексті розширення Європейського Союзу. Цей новий інструмент інституційної розбудови був створений з метою інтеграції законодавства ЄС у законодавство країн-бенефіціарів.

Twinning (TWG

 

це інструмент інституційного будівництва, форма прямої технічної співпраці між центральними органами виконавчої влади країни, що виступають бенефіціарами цього виду зовнішньої допомоги ЄС, та органами влади країн-членів Європейського Союзу. Twinning має на меті допомагати країнам-бенефіціарам у розбудові сучасних і ефективних органів центральної та місцевої влади, структури, людських ресурсів та управлінського потенціалу яких дозволяли б впроваджувати законодавство ЄС (acquis communautaire) на рівні стандартів, прийнятих у країнах-членах ЄС. Twinning надає державним органам рамки для роботи з партнерами з країн-членів ЄС. У співпраці вони розробляють і впроваджують проект, націлений на інтегрування в національне законодавство та виконання конкретної частини acquis communautaire.

У рамках проектів Twinning передбачені такі види діяльності як консультування (підготовка законопроектів, організаційно-інформаційні питання), тренінги, навчально-ознайомлювальні поїздки та стажування.

Партнери по проектах Twinning отримують спільну користь, це, наприклад:

Проект Twinning може виконуватися як класичний Twinning (тривалістю до 24 місяців) і бюджетом до 2 млн. євро або якполегшений Twinning (тривалістю до 6 місяців).

Більш детальну інформацію щодо механізму отримання допомоги в рамках Twinning можна знайти на сайті www.twinning.com.ua та www.center.gov.ua.

TAIEX

 

(Technical Assistance Information Exchange)

це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до acquis communautaire.

Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX) був заснований Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань розширення у 1996 році як програма, що покликана допомагати країнам-кандидатам у стислі терміни розв’язати питання запровадження законодавства ЄС (acquis communautaire). Завдання ТАІЕХ полягає в спрощеному механізмі передачі та обміні передовим досвідом між країнами-бенефіціарами й країнами-членами Європейського союзу. 

Визначальними рисами інструменту TAIEX є сфокусованість на розв’язанні конкретних проблем розвитку та інтеграції, що вимагає від адміністрацій країн-бенефіціарів ініціативного підходу, самостійного визначення своїх потреб, підготовки і подання заявок, та мобільність (від подання заявки on-line до надання допомоги проходить від двох до трьох місяців), що дає змогу використовувати його для вирішення термінових нагальних питань.

У рамках інструменту TAIEX за рахунок коштів ЄС надаються такі послуги:

Сфера діяльності партнерів-бенефіціарів, отримувачів допомоги в рамках ТАІЕХ, повинна стосуватись публічного сектору, але таку допомогу може отримувати також приватний сектор, до компетенції якого відноситься сфера імплементації та удосконалення законодавства в країні-бенефіціарі з метою його гармонізації з відповідним законодавством Європейського Союзу.

Однією з головних умов отримання послуг ЄС у рамках інструменту ТАІЕХ є базове знання іноземної мови (англійської)партнером-бенефіціаром.

Використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX в Україні здійснюється відповідно до Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 316 „Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ”. 

Для реалізації проектів ТАІЕХ Міністерством праці та соціальної політики України було утворено робочу групу з питань ініціювання заходів ТАІЕХ (наказ Мінпраці від 21.10.2009 №389).

У рамках залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії Міністерство успішно провело семінар ТАІЕХ на тему „Реінтеграція бездомних громадян та соціальна адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в країнах Європи та України”, який відбувся 25 вересня 2009 року. Захід надав змогу фахівцям Мінпраці, інших центральних органів виконавчої влади, представникам регіональних органів праці та соціального захисту населення, директорам закладів відповідного спрямування ознайомитись із досвідом роботи щодо надання послуг бездомним громадянам та особам, звільненим із місць позбавлення волі, в країнах Європи. 

Більш детальну інформацію щодо механізму отримання допомоги в рамках ТАІЕХ можна знайти на сайті www.center.gov.ua.

 

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/tehnichna-dopomoga-evropeyskoi-komisii-twinning-taiex-twinning.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове