Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Співробітництво з ООН

Україна надає пріоритетного значення співробітництву з Радою ООН з прав людини (РПЛ) у сфері захисту прав людини, розглядаючи цю діяльність як важливий внесок у зміцнення міжнародної стабільності і безпеки та поширення демократичних стандартів у світі.

Виходячи з пріоритетності зміцнення галузі прав людини в системі ООН, Україна з самого початку підтримала ініціативу Генерального секретаря ООН К. Аннана щодо створення Ради ООН з прав людини замість Комісії ООН з прав людини. Україна вперше стала членом РПЛ у 2006 р. У 2008 р. нашу країну було переобрано до складу Ради на другий термін, до 2011 р. З червня 2011 року Україна активно співпрацює з РПЛ у якості спостерігача.

Обрання та переобрання України до Ради ООН з прав людини слугувало визнанням досягнень нашої держави на шляху демократичного розвитку та зміцнення її міжнародного авторитету.

Активно співпрацюючи з механізмом Універсального періодичного огляду РПЛ, Україна успішно пройшла першу процедуру УПО у 2008 році, а також добровільно підготувала та у вересні 2010 р. передала до секретаріату Ради проміжну Національну доповідь про виконання рекомендацій, прийнятих нашою державою у рамках проходження першого циклу Огляду. 2-й цикл УПО був також успішно пройдений  Україною у жовтні 2012 р.

Участь України в роботі Ради і, зокрема, членство в ній (Україна задекларувала прагнення знову обратись у 2017 р. до складу РПЛ на період 2018-2010 рр.), розглядається як важливий інструмент зовнішньої політики України, підтвердження відданості нашої держави основоположним принципам, закріпленим у Всесвітній декларації прав людини, та її готовності відігравати активну роль на міжнародній арені. Співробітництво в рамках РПЛ надає додаткові можливості для роз’яснення позиції нашої держави з ключових питань забезпечення прав людини та налагодження ефективного міжнародного співробітництва в цій сфері, спрямованого, насамперед, на адаптацію норм та стандартів у сфері захисту прав людини до європейських у світлі курсу України на європейську інтеграцію.

Починаючи з 2010 р. Україна послідовно та на регулярній основі просуває в РПЛ ініціативу щодо ролі превенції порушень прав людини. У вересні 2013 р. 24-а сесія Ради одностайно, як і у попередніх випадках, ухвалила третю поспіль резолюцію «Роль превенції у заохоченні та захисті прав людини», співавторами якої стали понад 80 країн з усіх регіонів світу. У нинішній редакції резолюція спрямована на створення умов для всебічного міжнародного діалогу з метою вироблення взаємоприйнятної концепції превенції порушень прав людини.

27 червня 2014 р. у ході 26-ї сесії РПЛ була голосуванням (на вимогу Російської Федерації) ухвалена (при 4-х «проти» - РФ, КНР, Куба, Венесуела) ініційована нашою країною резолюція ”Співпраця та допомога Україні в галузі прав людини”. Побудована на положеннях доповідей Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), що містять оцінки правозахисної ситуації в нашій країні, насамперед, на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та на сході України, резолюція вітає співпрацю нашої держави з міжнародними правозахисними механізмами ООН та засуджує порушення прав людини, передусім у згаданих регіонах.

Україна є стороною всіх основних міжнародно-правових документів ООН з прав людини, найважливішими з яких є Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Факультативні протоколи до них, Міжнародна конвенція з ліквідації всіх форм расової дискримінації, Конвенція про права дитини, Конвенція проти тортур, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенція про права інвалідів.

Україна активно співпрацює з Верховним комісаром ООН з прав людини (з 01.09.2014 р.– представник Йорданії Зеїд Раад Аль Хуссейн) та очолюваним ним Управлінням. Верховний комісар ООН з прав людини є головною посадовою особою, відповідальною за координацію всієї діяльності у галузі прав людини в рамках ООН. Наша країна підтримує заходи, спрямовані на зміцнення ролі Верховного комісара та підвищення ефективності координації діяльності органів і механізмів ООН у правозахисній галузі.

З середини березня 2014 р. на запрошення Уряду в Україні розгорнуто Моніторингову місію ООН з прав людини (ММПЛУ), яка регулярно звітує про стан правозахисної ситуації, передусім в окупованому Криму та на південному сході нашої держави. Також серед завдань Місії, на додаток до моніторингу та звітування, - підтримка зусиль української влади із зміцнення національної системи захисту прав людини, у т.ч. у контексті  розробки Національної стратегії у сфері прав людини та відповідного плану дій, зокрема шляхом надання консультативних послуг й технічної допомоги. 

Шоста періодична дововідь України про виконання положення Міжнародного пакту щодо економічних, соціальних та культурних прав

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/spivrobitnictvo-z-oon.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове