Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Сім`я

 

Звіт за результатами дослідження щодо наявних послуг для вагітних жінок, дітей раннього віку та їх сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

 

Посібник 1 Соціальне планування та розвиток послуг

Додатки до посібника 1

 

Посібник 2 Ведення випадку та міжвідомча взаємодія

Додатки до посібника 2

 

Обговорення електронної петиції, яку оприлюднено на Урядовому порталі, щодо захисту традиційних сімейних цінностей, зміцнення інституту сім"ї, необхідності інституційного забезпечення формування та реалізації політики з питань сім"ї

 

І. Інформація для населення

За інформацією із областей, станом на 01.02.2018 в Україні всього проживає 333 187 багатодітних сімей (більш ніж минулого року на 2%) та 1 151 280 у них дітей (більш ніж минулого року на 3,5%).

Найбільша кількість багатодітних сімей у:

Львівській обл. – 28 669 та в них дітей – 94 441;

Рівненській обл. – 26 285 та в них дітей – 99 361;

Одеській обл. – 23 703 та в них дітей – 82 114;

Закарпатській обл. – 21 097 та в них дітей – 75 150. 

Відомості про кількість дітей в багатодітних сім'ях за 2017 рік

 

Відповідно до статті 1 Закону України „Про охорону дитинства”:

дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше;

багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує (до складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Підтвердженням статусу багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї є посвідчення.

 

 Пільги багатодітним сім’ям та дітям з багатодітних сімей, зокрема -багатодітним сім'ям:

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством  (21 кв. метрзагальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні  (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого  балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення,  становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку),  та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за  користування квартирним телефоном  встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1-3, надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, надаються пільги, передбачені пунктами 1-3, незалежно від виду житла та форми власності на нього.

 

Дітям з багатодітних сімей:

1)   безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та  комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Посвідчення дітям з багатодітних сімей  видаються з шести років.

Пільги багатодітним сім’ям, передбачені пунктами 1-4, та дітям з багатодітних сімей, передбачені пунктом 1, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Посвідчення батькам та дітям з багатодітних сімей, що надають право на пільги

Видачу посвідчень забезпечують  структурні підрозділи  місцевих органів виконавчої влади, до повноважень яких належить реалізація політики з питань сім’ї, одному з батьків за місцем його реєстрації протягом десяти днів після подання наступних документів:

1) заяви батька або матері про видачу посвідчень;

2) копії свідоцтв про народження дітей;

3) копії свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);

4) копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

5) довідки про склад сім’ї (форма № 3);

6) фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

7) довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

8) довідки структурного підрозділу, виконавчого органу міської ради про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різними адресами).

  

Нормативна база:

Закон України „Про охорону дитинства”, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 „Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітноїсім’ї” (зі змінами).

 

Картки про надання сім"ям соціальних послуг

 

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  соціальної адаптації  (наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 514, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 р. за № 665/27110).

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах  (наказ Мінсоцполітики від 31.03.2016 № 318, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 р. за № 621/28751)

 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  соціальної послуги посередництва (медіації)  (наказ Мінсоцполітики від 17.08.2016 р. № 892, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2016 р. за № 1243/29373)

 

1.ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА надання соціальних послуг щодо отримання одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".

2. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА надання соціальних послуг щодо видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї.

3. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА надання соціальних послуг щодо призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" .

4. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА надання соціальних послуг щодо видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї.

 

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/simya.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове