Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Про нас

Департамент захисту прав дітей  та усиновлення

 

Департамент,як окремий структурний підрозділ Міністерства соціальної політики, працює з 2011 року.

 

Завдання Департаменту

Формування і реалізація державної політики з питань забезпечення прав дітей, у тому числі їх усиновлення, влаштування в інші форми сімейного виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), дітей, розлучених з сім’єю, та які потребують тимчасового захисту; а також з питань функціонування закладів соціального захисту дітей (центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, притулків для дітей, інших закладів);

Формування та реалізація державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань дітей;

Здійснення заходів щодо забезпечення захисту прав, свобод та інтересів дітей;

Сприяння виконанню Україною зобов’язань, передбачених Конвенцією ООН про права дитини та іншими міжнародними договорами України з питань захисту прав дітей.

Положення про департамент

Контакти

Департамент захисту прав дітей та  усиновлення

Міністерства соціальної політики України

м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10,  тел./факс: (044) 289-56-29

 

Структура Департамента

Відділ сімейних форм виховання

Готує пропозиції щодо формування та реалізує державну політику в сфері поліпшення становища та соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;

Розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, що стосується прав та інтересів таких дітей;

Координує діяльность місцевих органів державної виконавчої влади з питань опіки, піклування, розвитку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

Готує інформаційно-аналітичні і статистичні матеріали з питань, що входять до компетенції відділу.

Відділ правового забезпечення та моніторингу виконання конвенції ООН

Забезпечує підготовку та здійснює моніторинг виконання щорічних планів заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»;

Бере участь, у межах компетенції, в організації співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ);

Забезпечує діяльність Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства;

Готує щорічну державну доповідь про становище дітей в Україні та подає її Президентові України;

Готує проекти нормативно-правових актів у сфері компетенції відділу;

Готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що входять до компетенції відділу.

Відділ національного усиновлення

Бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань національного усиновлення

Розробляє проекти та готує пропозиції до законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють питання усиновлення дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні

Координує діяльність щодо активізації  національного  усиновлення та проведення інформаційно-розяснювальної роботи через ЗМІ

Забезпечує централізований облік дітей, які можуть бути усиновлені, на паперових носіях та в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”

Розробляє та надає методичні рекомендації для органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, служб у справах дітей з питань усиновлення дітей громадянами України

Надає консультації громадянам України, які бажають усиновити дитину

Ознайомлює з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку  кандидатів в усиновлювачі- громадян України та видає їм направлення  для знайомства та встановлення контакту з дитиною

Здійснює узагальнення статистичної звітності з  питань усиновлення дітей громадянами України

Готує інформаційно-аналітичні матеріали та надає роз’яснення з питань, що входять до компетенції відділу

Відділ міжнародного усиновлення

Формує та реалізує державну політику з питань усиновлення дітей громадянами України, які проживають за межами України, та іноземцями;

Здійснює заходи щодо забезпечення захисту прав, свобод та інтересів дітей при їх усиновленні громадянами України, які проживають за межами України, та іноземцями;

Спрямовує та координує діяльність органів та служб у справах дітей, пов’язану з усиновленням дітей громадянами України, які проживають за межами України, та іноземцями;

Забезпечує ведення обліку громадян України, які проживають за межами України та іноземців – кандидатів в усиновлювачі, електронного реєстру дітей, усиновлених даними громадянами;

Забезпечує в межах компетенції відділу роботу Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»;

Зберігає та використовує інформацію відповідно до вимог законодавства.

Сектор роботи з базою даних

Забезпечує роботу та координує внесення інформації в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти», в який обліковуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, яки перебувають у складних життєвих обставинах.

Розробляє пропозиції щодо її вдосконалення. Надає методичну допомогу службам у справах дітей щодо експлуатації та захисту інформації в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти».

Розробляє нормативно-правові акти з питань, що відносяться до компетенції сектору

Сектор захисту житлових та майнових прав

Бере участь разом з відповідними підрозділами Міністерства та інших органів виконавчої влади у підготовці проектів нормативно-правових актів, концепцій з напрямків розвитку у сфері формування та реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, усиновлення та захисту прав дітей, зокрема, з питань захисту житлових та майнових прав;

Готує запити до місцевих органів виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції Сектору;

Бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, круглих столів з питань, що відносяться до компетенції сектору;

Готує спільно з іншими підрозділами необхідні документи та матеріали з питань, що входять до компетенції Сектору;

Забезпечує, відповідно до компетенції Сектору, розгляд запитів і звернень народних депутатів України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Відділ соціального захисту дітей

Здійснює заходи щодо забезпечення захисту прав, свобод та інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади з питань попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, функціонування закладів соціального захисту;

Розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань запобігання бездоглядності та безпритульності, захисту прав, свобод та інтересів дітей;

Вдосконалює законодавство щодо формування державної політики у сфері поліпшення соціального та правового захисту дітей;

Надає методичну допомогу службам у справах дітей, притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації для дітей щодо встановлення статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають у складних життєвих обставинах;

Розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань соціального захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-біженців, дітей, які розлучені з сім’єю, та потребують тимчасового захисту;

Координує діяльність служб у справах дітей місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо повернення дітей до держав, громадянами яких вони є, а також повернення в Україну дітей, які є громадянами України.

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/pro-nas1.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове