Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Поширені запитання-відповіді

 

Як громада може долучитися до проєкту?

Громадам (уповноваженим органам) потрібно подати заяву довільної форми в електронному форматі, у якій вказати: кількість жителів та наявність приміщення для надання комплексної послуги.

 

Якщо приміщення перебуває:

- у комунальній власності — до заяви потрібно додати рішення про виділення такого приміщення під послугу;

- у державній власності — використання приміщення здійснюється відповідно до законодавства про оренду державного та комунального майна;

- у приватній формі власності — до заяви потрібно додати письмову згоду благодійника.


За наявності додатково громада може подати таку інформацію:

А) соціальний паспорт територіальної громади або стратегію/план соціального розвитку територіальної громади, інші акти, які визначають соціально-економічний розвиток територіальної громади та/або її потреби;

Б) результати визначення потреб жителів територіальної громади у соціальних послугах відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”;

В) згода благодійника надати благодійну пожертву територіальній громаді для облаштування приміщення для надання комплексної послуги та/або забезпечення утримання приміщення, де надаватиметься комплексна послуга.

Г) довідка від територіальних органів Нацсоцслужби про встановлення факту відповідності наявних умов для надання комплексної послуги вимогам законодавства.


Чи має приміщення повністю відповідати вимогам до подачі заявки, чи можна його покращувати в процесі реалізації проекту?

Можна подавати заявку і вказати, що наявне приміщення потребує покращення. Також необхідно уточнити, в чому саме приміщення не відповідає вимогам та у які строки ці невідповідност будуть усунені. Для встановлення факту відповідності наявних умов територіальні органи Нацсоцслужби.

 

Чи можуть надаватися інші соціальні послуги тим самим надавачем у тому самому приміщенні?

Інші послуги можуть надаватись у тому самому приміщенні за умови наявності достатньої площі. Для надання послуги з формування життєстійкості мають бути виділені окремі кімнати, а також окремі фахівці.

 

Чи можна замість листа-згоди від благодійника надати копію Меморандуму про співпрацю та наміри?

Так, можна. Будь-який документ (акт), який підтверджує залученість благодійника, потрібно долучати до заявки.

 

Хто має бути балансоутримувачем приміщення для надання послуги?

Для участі в проекті передбачена будь-яка форма власності приміщення, яке є у територіальної громади: комунальна, державна або приватна форма.

Проте, мають бути документи, які підтверджують можливість використання такого приміщення для надання комплексної послуги. Зокрема, це може бути рішення про виділення приміщення комунальної форми власності, письмова згода благодійника, або інші дозвільні документи (пункт 5 Порядку).

 

Які є джерела фінансування проєкту?

Проєкт може фінансуватися з трьох джерел: місцевого бюджету, державних коштів та за рахунок благодійників.

Державою фінансується саме надання комплексної послуги з формування життєстійкості шляхом укладання договору з надавачем цієї послуги.

 

Хто може бути надавачем соціальної послуги з формування життєстійкості?

Юридичні або фізичні особи – підприємці, що включені до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (пункт 7 Порядку).

 

Чи можуть комунальні заклади обласного або місцевого значення брати участь у проєкті та на яких умовах?

Надавачі соціальних послуг — бюджетні установи допускаються до участі у конкурсі для реалізації експериментального проекту за умови прийняття рішення про припинення бюджетної установи шляхом її реорганізації (перетворення) у некомерційне підприємство. Отже, брати участь у такій організаційно-правовій формі установи не зможуть, але можуть::

1) за рішенням відповідних виконавчих органів виділити приміщення цих установ для надання послуги;

2) перескеровувати клієнтів, які потребують психосоціальної підтримки, до фахівців надавача послуги з формування життєстійкості у громаді;

3) надавати ті послуги, які вони надають за статутом і до них будуть направляти клієнтів за потреби;

4) за умови рішення відповідних виконавчих органів про створення нової юрособи –  комунального некомерційного підприємства – залучити туди своїх фахівців;

5) брати участь в проекті як надавачі послуги з формування життєстійкості поза конкурсом.


Коли надавач послуги повинен розпочати свою роботу?

В договорі між надавачем та Фондом зазначається дата початку надання послуги.

 

Як розрахувати оплату праці команди надавача?

Вартість комплексної послуги складається із заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників, придбання товарів та послуг, безпосередньо пов’язаних з її наданням і фіксується у договорі з надавачем. Заробітна плата у вартості послуги рахується згідно з окладу за єдиною тарифною сіткою. Оплата послуги проводиться щомісячно на підставі поданих надавачем звітів за формою, затверджених Мінсоцполітики, на банківський рахунок надавача однією сумою.

 

Чи обов’язково потрібно мати фахівця у штаті, чи можна залучити ФОП?

Для участі в конкурсі надавач комплексної послуги формує команду фахівців (працівників, які перебувають з надавачем у трудових відносинах або є залученими особами до надання послуг за договором про надання послуг). Відповідно, так, фізичну особу або ФОП також можна залучити в команду фахівців.

 

Чи можуть залучатись для надання послуги фахівці (соціальні менеджери, ФСРи, психологи) на неповний робочий день? 

У експериментальному проекті передбачається залучення відповідної кількості фахівців на повний робочий день. 

Формат неповного робочого дня можливий за наявності у надавача такої кількості спеціалістів, яка забезпечує повну навантаженість команди відповідно до затвердженого Мінсоцполітики штатного нормативу. 

Графік роботи кожного з фахівців визначається надавачем самостійно.

 

Чи потрібна вища освіта фахівців для участі надавача в конкурсі?

Так, для того, щоб стати переможцем конкурсу серед надавачів фахівцям, потрібно мати дипломи про вищу освіту за відповідними спеціальностями.

 

Чи можна отримати послугу онлайн?

Фахівці можуть надавати комплексну послугу у приміщенні за місцем розташування надавача чи за місцем розташування закладу, де працюють чи навчаються отримувачі послуги. За потреби, послугу можна надавати через інтернет та за допомогою мобільного зв'язку.

 

Чи є Стандарт надання послуги?

Зараз при наданні послуги фахівці можуть орієнтуватись на затверджений Порядок реалізації експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.

 

Яка процедура участі поза конкурсом? 

Надавачі поза конкурсом подають Фонду в електронній формі за адресою, зазначеною на офіційному веб-сайті Фонду:

- заяву про надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості поза конкурсом за примірною формою, затвердженою Мінсоцполітики, із зобов’язанням, що комплексна послуга надаватиметься відповідно до умов, визначених Порядком реалізації проекту, і за власні кошти та/або за рахунок коштів благодійної пожертви;

- скановані копії документів, передбачені пунктом 10 Порядку реалізації проекту.

Фонд протягом 5 робочих днів проводить перевірку інформації і протягом 3 робочих днів в електронній формі надсилає повідомлення надавачу поза конкурсом — про відповідність або невідповідність  його вимогам до надавача комплексної послуги.

 

Чи може надавач податися на участь у проекті поза конкурсом, якщо громада не подасть заявки на участь?

Може, адже надавач поза конкурсом має намір самостійно облаштувати приміщення для надання комплексної послуги та забезпечувати його утримання.

 

Чи може надавач послуги поза конкурсом перейти на фінансування з державного бюджету під час чи після завершення експериментального проекту?

Будь-який надавач соціальних послуг, який хоче отримати оплату послуги з бюджетних коштів, повинен взяти участь у конкурсі. Щоб у громаді був оголошений конкурс, відповідні уповноважені органи мають подати заявку на участь своєї територіальної громади.

 

Чи можна робити заміну фахівців у команді надавача?

Наприклад, фахівець вирішує звільнитись.

Фаховий рівень спеціаліста на заміну має бути відповідним рівню попереднього фахівця, щодо якого здійснювалось оцінювання конкурсною комісією, або відповідати критерію фахового рівня, необхідного для надання послуги (підпункт 4 пункту 15 Постанови №1049). 

Надавачі повинні повідомити про зміну фахівців Фонд з наданням

відповідних документів, які підтверджують фаховий рівень. Зміни прийматимуться рішенням конкурсної комісії без проведення додаткового конкурсу.

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/poshireni-zapitannyavidpovidi.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове