Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб

 

Право внутрішньо переміщених осіб на пенсійне забезпечення визначається Законом України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (далі – Закон) та відповідними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 1 Закону внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Статтею 4 Закону визначено, що факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509),  що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону. Підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону, на момент їх виникнення.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону право на пенсійне забезпечення взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізується відповідно до законодавства України.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 „Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (зі змінами) передбачено, що призначення, відновлення та продовження виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам (у тому числі особам, які відмовились відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (далі – внутрішньо переміщені особи), здійснюються територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. Виплата (продовження виплати) пенсій, що призначені зазначеним особам, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв акціонерного товариства „Державний ощадний банк України” з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Виплата пенсій та соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою можуть здійснюватися акціонерним товариством „Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

Під час звернення внутрішньо переміщеної особи із заявою про призначення, відновлення чи продовження виплати пенсії та документом, що посвідчує особу, територіальні органи Пенсійного фонду України ідентифікують особу заявника, фіксують місце і час її звернення, порівнюють отримані дані з даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Дія платіжних карток установлюється на строк до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах акціонерного товариства „Державний ощадний банк України” кожні шість місяців. Ця умова не застосовується на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – коронавірусна хвороба (COVID-19), та протягом 30 днів з дня відміни карантину. Після завершення строку дії картка перевипускається за рахунок акціонерного товариства „Державний ощадний банк України”.

До фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису „Дія.Підпис” („Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг згідно з вимогами Порядку реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 785 „Про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису”.

Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі акціонерного товариства „Державний ощадний банк України”, проводиться:

для отримання пенсії до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням, – кожні три місяці з дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації;

для отримання інших соціальних виплат – кожні шість місяців із дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.

Перебіг зазначених вище строків зупиняється на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня відміни карантину.

Фізична ідентифікація осіб з інвалідністю I групи та осіб, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, що отримують соціальні виплати шляхом доставки через акціонерне товариство „Укрпошта”, в установах акціонерного товариства „Державний ощадний банк України” не проводиться.

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/pensiyne-zabezpechennya-vnutrishno-peremishchenih-osib.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове