Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Оздоровлення та відпочинок в ДП "УДЦ "Молода гвардія" та ДПУ "МДЦ"Артек"

Загальна інформація

 

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія» держава викуповує 100 % путівок до дитячого центру «Молода гвардія» та 90 % путівок до дитячого центру «Артек» для оздоровлення дітей пільгових категорій.

У 2019 році у Державному бюджеті України за бюджетною програмою КПКВК 2501450 «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода гвардія» Мінсоцполітики передбачено 207 млн грн. З них на закупівлю путівок для дітей пільгових категорій до:

- МДЦ «Артек» – 122 489 476,20 тис грн (11661 путівка);

- УДЦ «Молода гвардія» – 104 938 680,00 тис грн (11 080 путівок).

Щорічно Мінсоцполітики затверджуються плани-графіки розподілу путівок на оздоровлення дітей та тематики змін у дитячих центрах «Молода гвардія» та «Артек», в яких зазначаються строки проведення змін, їх тривалість, кількість путівок, тематика змін.

Підбір та скерування дітей до зазначених дитячих центрів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 227 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей,  які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (зі змінами) та Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 27.06.2018 № 938, зареєстрованим у Мін’юсті 19.07.2018 за № 841/32293 (далі – Положення).

Відповідно до Положення Мінсоцполітики затверджує розподіл путівок до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно відношенню чисельності дітей віком від 7 до 18 років в області або місті Києві до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та укладає договори про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок зі структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі – структурні підрозділи).

Мінсоцполітики передає путівки структурним підрозділам, які їх розподіляють у розрізі районів, міст обласного значення пропорційно відношенню чисельності в них дітей віком від 7 до 18 років до загальної чисельності таких дітей у відповідній області та місті Києві з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Структурні підрозділи направляють дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до зазначених дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що пільгова путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Структурні підрозділи районних, районних у місті Києві державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад отримують від батьків заяви про необхідність направлення на оздоровлення та відпочинок дітей, які реєструються в журналах звернень громадян.

Керівники підрозділів на підставі отриманих заяв формують бази даних відповідних дітей пільгових категорій, що потребують оздоровлення та відпочинку в УДЦ «Молода гвардія» та МДЦ «Артек», і керуються цими даними для розподілу виділених путівок між відповідними структурними підрозділами районних, районних у місті Києві державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

Для виділення бюджетних путівок до структурних підрозділів подаються документи, які підтверджують статус або категорію дитини та її право на бюджетну путівку.

Структурні підрозділи надають путівки:

 

1) безоплатні:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

дітям, взятим на облік службами у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

дітям із багатодітних сімей;

 

2) із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

членам дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможцям міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

 

3) із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

членам дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможцям всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

 

4) із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

відмінникам навчання;

лідерам дитячих громадських організацій;

членам дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

 

Інформація щодо вартості путівок

до ДП «УДЦ «Молода гвардія» та ДПУ «МДЦ «Артек»

У 2019 році вартість одного ліжко-дня путівки до ДП «УДЦ «Молода гвардія» становила 451 грн 00 коп. Повна вартість путівки (21 день) – 9 471 грн 00 копійки (наказ Мінсоцполітики від 15.02.2019 № 213, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.2019 за № 171/33141).

У 2019 році вартість одного ліжко-дня путівки до ДПУ «МДЦ «Артек» становила 500 грн 20 коп. Повна вартість путівки (21 день) – 10 504 грн 20 копійок (наказ Мінсоцполітики від 15.02.2019 № 214, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.2019 за № 171/33142).

 

Дитячий центр «Молода гвардія»  

Офіційний веб-сайт закладу: http://moloda-gvardiya.com.ua .  

 

Дитячий центр «Артек»  

Офіційний веб-сайт закладу: http://artek.ua .

 

Відповідальні особи Мінсоцполітики:

Зоря Ірина Олександрівна – начальник відділу оздоровлення та відпочинку дітей Департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення, тел.: (044) 289-54-85.

Буркаль Оксана Григорівна – головний спеціаліст відділу оздоровлення та відпочинку дітей Департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення, тел.: (044) 289-85-95.

 

Нормативно-правова база

 

Закон України від 03.02.2009 № 906–V «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 227 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (зі змінами)  

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.06.2020 № 358 «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.06.2020 за № 517/34800.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.06.2020 № 359 «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України „Міжнародний дитячий центр „Артек” за рахунок бюджетних коштів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.06.2020 за № 518/34801.

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/ozdorovlennya-ta-vidpochinok-v-dp-udc-moloda-gvardiya.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове