Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України (м.Київ)

Контакти

Тел.:
+38 (044) 235-13-62 
+38 (044) 235-21-56

01030 м. Київ., вул. Івана Франка 15 -б

E-mail:
ipzn@ipzn.org.ua

 

Директор Інституту Кір’ян Тетяна Михайлівна., кандидат економічних наук,

професор, Заслужений економіст України Т. 044 235-13-62

 

Заступник директора  Інституту з наукової роботи Ільчук Леонід Іванович, кандидат політичних наук, доцент,

Заслужений працівник соціальної сфери України т/ф 044 235-21-56, E-mail: ILI_59@i.ua

 

Заступник директора Інституту з загальних питань Чернявський Михайло Григорович т/ф 044 234-38-60

Вчений секретар т/ф 044 234-38-60

 

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністертсва соціальної політики України і НАН України створений у 1997 році за рішенням Уряду (Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 202 «Про удосконалення мережі науково-дослідних установ Міністерства праці) та спільним наказом Мінпраці України і Президії НАН України № 44/103 від 29.05.97/04.06.97.

Постанова КМУ №202 визначила: «утворити Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства праці і Національної академії наук в м.Києві з філіалом у м. Краматорську на базі Науково-дослідного центру з проблем зайнятості населення та ринку праці Національної академії наук і Міністерства праці, Національного центру продуктивності Міністерства праці та Київського філіалу Українського науково-дослідного інституту праці Міністерства праці, що ліквідуються».

Як наукова установа Інститут почав функціонувати з 1 червня 1997 року.

Спільним наказом Мінпраці України і Президії НАН України визначені основні напрямки діяльності Інституту, а саме: затверджуваними в установленому порядку основними напрямками наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт

Інститут здійснює дослідження за такими основними напрямами:

– соціально-економічні проблеми ефективності праці і резерви її підвищення;

– питання організації та нормування праці в галузях економіки;

– дослідження зайнятості, безробіття, тенденцій розвитку національного ринку праці та міграційних процесів в країні і окремих її регіонах;

– дослідження проблеми мотивації, стимулювання та оплати праці; аналіз рівня життя та доходів різних верств населення, соціальний захист його через систему страхування;

– вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду регулювання соціально-трудових відносин.

Діяльність Інституту здійснюється на основі Статуту, який затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 29.11.2011 р. № 478 та погоджено з Президією НАН України. Статут визначає загальні правові, наукові та економічні основи діяльності Інституту та входить до сфери управління Міністерства соціальної політики України. Загальна штатна чисельність співробітників Інституту на 1 січня 2015 р. 69 осіб.

В науково-дослідних роботах надані такі основні розробки та пропозиції:

– проект Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2017 року та проект постанови Кабінету міністрів України про затвердження основних напрямів;

– проект програми створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській областях на період до 2017 року;

– пропозиції щодо змісту проекту Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2019 року (у вигляді проекту документа) та проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Основних напрямів;

– прогнозні розрахунки потреби в коштах на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на опрацювання проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо підвищення розмірів державних соціальних стандартів та гарантій) (реєстраційний номер 4130), поданий народними депутатами України Л. Денісовою, А. Сенченком, Л. Котеляком;

– розрахунки прогнозних обсягів потреби в коштах на 2014 рік на виплату державної допомоги при народженні дитини з врахуванням норм проекту Закону України „Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (щодо зміни розміру та порядку нарахування допомоги при народженні дитини), реєстраційний номер 4314 від 27.02.2014 р., поданий народними депутатами України О. Герегою, Г. Зубком, О. Зарубінським;

– прогнозні розрахунки потреби у коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та орієнтовної чисельності отримувачів цього виду допомоги на період до 2018 року з урахуванням різних варіантів підвищення цін і тарифів на природний газ для населення, послуги централізованого гарячого водопостачання та опалення;

– прогнозні розрахунки потреби в коштах на 2016-2017 рр. на виплату соціальних допомог, розмір яких розраховується залежно від прожиткового мінімуму (державна допомога сім’ям з дітьми відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», тимчасова допомога дітям відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189);

– проект Порядку видачі документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання, зразків відповідних документів (свідоцтва і сертифікату), а також форм відповідної звітності;

– проект Методичних рекомендацій щодо розроблення критеріїв оцінювання професійних знань, умінь та навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь та навичок, та анкет самооцінювання, затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України № 974 від 28.11.2014 р.;

– проект «Програми створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській областях на період до 2017 року»;

– доповнення до Закону України „Про оплату праці” новою статтею «Однакова оплата праці»;

– пропозиції щодо внесення змін до законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про Кабінет Міністрів України» стосовно урахування принципу гендерної рівності;

– пропозиції щодо внесення змін до Закону України „Про колективні договори і угоди” щодо дотримання принципу рівного винагородження чоловіків і жінок за виконання однакової роботи або за виконання роботи однакової вартості;

– пропозиції стосовно можливих соціальних ризиків щодо вступу України до зони вільної торгівлі у зв’язку з підготовкою проекту Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом;

– проект Методичних рекомендацій щодо оцінювання бідності сільського населення на основі суцільного обстеження доходів домогосподарств у сільських населених пунктах;

– пропозиції щодо організації та порядку проведення обрахунку та проведення щорічного моніторингу доходів сільських домогосподарств;

– зміни і доповнення до чинного законодавства України щодо підвищення ролі та відповідальності органів місцевої влади та місцевого самоврядування з питань подолання бідності на селі, у тому числі до Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про захист персональних даних»;

– пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з метою досягнення належного рівня соціального захисту пенсіонерів, стабільності фінансового стану Пенсійного фонду в умовах запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування;

– прогнозні розрахунки потреби в коштах на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу (з урахуванням різних варіантів щодо підвищення цін та тарифів на природний газ для населення, послуги теплопостачання та зміни умов надання житлових субсидій), які використані Міністерством соціальної політики України у процесі підготовки проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»;

– прогнозні розрахунки потреби в коштах на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та допомоги особам, які проживають разом з інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу (з урахуванням зміни умов надання окремих видів допомоги та запропонованих варіантів щодо рівнів державних соціальних гарантій, виходячи з яких надається допомога), які використані Міністерством соціальної політики України у процесі підготовки проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»;

– пропозиції до Європейської соціальної хартії (переглянутої) щодо умов праці;

– пропозиції до нової редакції Трудового кодексу України;

– пропозиції до проекту Національної стратегії у сфері прав людини;

– проект комплексної Програми перепідготовки та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/naukovodoslidniy-institut-praci-i-zaynyatosti-naselennya-ministertsva-socialnoi-politiki-ukraini-i-nan-ukraini-mkiiv.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове