Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (м. Краматорськ)

Адреса: 

 

84313, Донецька обл.,  м. Краматорськ,
 бул. Машинобудівників, буд.32    
www.ipk.dn.ua

Директор:Останкова Лариса Анатоліївна
тел/факс (0626) 41-63-13

Інститут є державною освітньою установою, з віднесенням його до сфери управління Міністерства праці та соціальної політики, який здійснює діяльність у сфері підготовки, перепідготовки та професійно-курсового навчання.

 Інститут є юридичною особою, який діє на умовах госпрозрахунку, має самостійний баланс, відокремлене майно, обігові кошти, рахунки в банках, круглу печатку, кутовий та інші штампи, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити.

 Юридична та фактична адреса Інституту: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, буд.32.

 Основною метою діяльності Інституту є забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти, підготовку та перепідготовку фахівців для потреб країни, а також проведення наукових досліджень та забезпечення державної  політики в галузі праці та зайнятості населення.

 Свою основну діяльність Інститут почав з моменту отримання ліцензії від Міністерства освіти та науки  АВ № 395327 від 08.04.2008 р., на здійснення курсової підготовки за напрямами:

4112 «Оператор комп’ютерного набору»;

4112 «Оператор комп’ютерної верстки»;

4115 «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»;

4121 «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». 

 Інститут має  сучасну учбово-матеріальну базу, яка складається з 3 обладнаних комп’ютерних аудиторій, 6 тематичних аудиторій, бібліотеки на 60 місць, спеціалізованих службових приміщень, які обладнанні з урахуванням потреб осіб з особливими можливостями. Усі напрями забезпечені учбово-методичним матеріалом, які розроблені відповідно до вимог Болонського процесу. Усі викладачі Інституту мають необхідний досвід і професіональні згідності для викладання учбових дисциплін на високому рівні.

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/institut-pidvishchennya-kvalifikacii-ta-perepidgotovki-kadriv-m-kramatorsk.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове