Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти

 

Адреса:  49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. К. Маркса, 71,   www.ditor.dp.ua

 

Директор

Бірюк Оксана  Віталіївна

тел. (056) 745-45-31

тел. (056) 791-10-53

тел/факс (056) 745-13-78

ditor@a-teleport.com

 

 

 

 

 

 

 Метою діяльності інституту є сприяння підвищенню професійного рівня робочої сили шляхом здійснення навчально-методичного забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації дорослого населення, організації та надання освітніх послуг з професійного навчання фізичним та юридичним особам, в т.ч. на виробництві, відповідно до потреб роботодавців, інформаційно-консультативного забезпечення професійного розвитку працівників, а також здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом.

 Інститут здійснює :

-   підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво” за спеціальностями

-    5.050.111„Бухгалтерський облік”, 5.050104„Фінанси” (денна і заочна форми навчання) на підставі ліцензій, виданих Міністерством освіти і науки України;

-   підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників, спеціалістів та керівників;

-   підготовку, перепідготовку молодших спеціалістів дистанційне відкрите, модульне навчання, вечірні курси;

-   типові навчальні плани, програми посібники для навчання робітників на виробництві;

-    підвищення кваліфікації спеціалістів з підготовки кадрів на виробництві (семінари, школи, конференції, інформація, консультації тощо).

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 06.06.1999 р. Протокол № 22 Інститут визнано акредитованим за першим рівнем акредитації ( сертифікат НД-1 № 045048).

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/dnipropetrovskiy-institut-profesiynogo-rozvitku-i-osviti.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове