Міністерство соцiальної політики України


В цьому матеріалі

Державна атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Загальна інформація

 З метою здійснення державного контролю за діяльністю закладів оздоровлення та відпочинку законодавчо передбачено проведення їх державної атестації, порядок якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 28.04.2009 № 426  „Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій” (зі змінами).

Державну атестацію закладів усіх форм власності проводить атестаційна комісія, яка утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями  (далі - уповноважений орган) залежно від місця розташування закладів, що атестуються, із залученням представників центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, і громадських організацій. Типове положення про атестаційну комісію затверджено наказом Мінсоцполітики від 23.05.2016  № 545 „Про затвердження Типового положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”, зареєстрованим в Мін’юсті 09 червня   2016 р. за № 834/28964.

До складу атестаційної комісії входять представники уповноваженого органу, інших органів виконавчої влади в кількості не більше ніж п’ять осіб, які мають відповідну професійну кваліфікацію, досвід практичної роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.

Державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п’ять років під час надання ними послуг з оздоровлення та відпочинку.

Державна атестація закладів проводиться згідно з планом, який складається та затверджується на п’ять років. План проведення державної атестації закладів затверджується уповноваженим органом за погодженням із Мінсоцполітики і доводиться до відома керівника/власника закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення державної атестації.

Строк проведення державної атестації закладу не повинен перевищувати п’яти календарних днів.

Атестаційна комісія за результатами державної атестації протягом 10 робочих днів складає акт із висновками щодо присвоєння закладу відповідної категорії за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у трьох примірниках, перший з яких зберігається в уповноваженому органі, другий - у керівника/власника закладу і третій - в Мінсоцполітики.

На підставі акта атестаційна комісія протягом п’яти робочих днів приймає рішення про визнання закладу атестованим і доводить його до відома керівника/власника закладу та Мінсоцполітики.

Атестаційна комісія приймає рішення про визнання закладу атестованим та присвоєння йому відповідної категорії.

У разі коли керівник/власник закладу порушив вимоги цього Порядку або коли під час проведення державної атестації виявлено, що результати діяльності закладу та/або умови організації процесу оздоровлення та відпочинку не відповідають державним соціальним стандартам оздоровлення та відпочинку дітей або можуть вплинути на безпеку та стан здоров’я дітей, заклад визнається неатестованим.

Неатестований заклад не може залучатися до організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Атестаційна комісія з’ясовує причини незадовільної роботи закладу та приймає рішення про усунення недоліків і в разі потреби про проведення повторної (позачергової) атестації закладу, про що повідомляє Мінсоцполітики.

За результатами державної атестації закладу може бути присвоєна вища, перша, друга або третя категорія. Критерії присвоєння закладу відповідної категорії затверджуються Мінсоцполітики.

У разі незгоди з висновком атестаційної комісії керівник/власник закладу протягом 10 робочих днів з дня отримання акта може його оскаржити до Мінсоцполітики, повідомивши про це атестаційній комісії.

Мінсоцполітики утворює вищу атестаційну комісію із залученням представників інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади. Положення про вищу атестаційну комісію та її склад затверджено наказом Мінсоцполітики від 25.12.2015  № 1249 „Про затвердження Положення про вищу атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”, зареєстрований в Мін’юсті 03 березня  2016 р. за № 349/28479.

Вища атестаційна комісія протягом місяця розглядає матеріали за результатами проведення державної атестації та може прийняти рішення щодо проведення повторної державної атестації з погодженням строку її проведення з керівником/власником закладу. Повторну державну атестацію в такому випадку проводить вища атестаційна комісія.

Рішення вищої атестаційної комісії за результатами повторної державної атестації може бути оскаржено в суді.

Закладу, який пройшов державну атестацію, уповноважений орган видає свідоцтво, зразок якого затверджується Мінсоцполітики.

Облік результатів державної атестації здійснюється Мінсоцполітики.

Контроль за проведенням державної атестації та координацію роботи з її проведення здійснює Мінсоцполітики.

 

Довідково:

У 2010 році проведено державну атестацію 118 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: 2 закладів державної форми власності та 116 закладів приватної та комунальної форм власності.

У 2011 році проведено державну атестацію 158 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: 12 закладів державної форми власності та 146 закладів приватної та комунальної форм власності.

У 2012 році проведено державну атестацію 110 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку:  12 закладів державної форми власності та 98 закладів комунальної та приватної форм власності (30 комунальних та 68 приватних).

У 2013 році проведено державну атестацію 125 закладів: 22 заклади  державної форми власності, 103 заклади комунальної та приватної форм власності (31 комунальний заклад та 72 приватних).

У 2014 році проведено державну атестацію 58 закладів: 11 закладів  державної форми власності, 47закладів комунальної та приватної форм власності (9 комунальних закладів  та 38  приватних).

У 2015 році проведено державну атестацію 100 закладів: 11 закладів  державної форми власності, 89закладів комунальної та приватної форм власності (24 комунальні заклади  та 65 приватних).

У 2016 році проведено державну атестацію 121 закладу: 16 закладів  державної форми власності, 105закладів комунальної та приватної форм власності (40 комунальні заклади  та 65 приватних).

Всього проведено атестацію 790 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 Регіональні плани атестації дитячих закладів

державної, комунальної та приватної форм власності на 2016 -2020 роки

 

 

Область

2016-2020 р.р.

1

Вінницька область

14

2

Волинська область

12

3

Дніпропетровська область

22

4

Донецька область

23

5

Житомирська область

18

6

Закарпатська область

23

7

Запорізька область

53

8

Івано-Франківська область

14

9

Київська область

22

10

Кіровоградська область

6

11

Луганська область

13

12

Львівська область

23

13

Миколаївська область

42

14

Одеська область

51

15

Полтавська область

22

16

Рівненська область

8

17

Сумська область

27

18

Тернопільська область

14

19

Харківська область

39

20

Херсонська область

47

21

Хмельницька область

6

22

Черкаська область

14

23

Чернівецька область

13

24

Чернігівська область

26

25

м. Київ

9

 

 

ВСЬОГО:

 

561

 

Відповідальна особа Мінсоцполітики:

 Буркаль Оксана Григорівна – головний спеціаліст відділу організації оздоровлення та відпочинку дітей Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування, тел.: (044) 289-85-95, каб. 1304

 

Нормативно-правова база

 

Закон України від 04.09.08 р. № 375-VI „Про оздоровлення та відпочинок дітей”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 „Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422 „Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”

Наказ Мінсоцполітики від 23.05.2016 № 545 „Про затвердження Типового положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку"

Наказ Мінсоцполітики від 01.10.2012  № 609 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”

Наказ Мінсім’ямолодьспорт від 19.05.2010 № 1391 „Про затвердження Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії

Наказ Мінсім’ямолодьспорт від 13.08.2009 № 2881 „Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинкудітей”

Наказ Мінсім’ямолодьспорт від 16.04.2009 № 1254 „Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”

Наказ Мінсім’ямолодьспорт від 19.01.2010 № 40 „Про затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”

 

Адреса цієї сторінки: http://www.msp.gov.ua/content/derzhavna-atestaciya-dityachih-zakladiv-ozdorovlennya-ta-vidpochinku.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове